SR EN

VESTI

Objavljeno: 19. 03. 2023. Podeli

Koja je najskuplja srpska reč za srpske akademike

Kandidati za predsednika Akademije su astronom Zoran Knežević i kompozitor Svetislav Božić. Već je njihovo predstavljanje u Svečanoj sali otvorilo deo problema sa kojima će se od 30. marta suočiti naslednik Vladimira Kostića
Objavljeno: 18. 03. 2023. Podeli

Ispred FPN protest zbog uvredljivih plakata protiv troje predavača (VIDEO)

Ispred Fakulteta političkih nauka u Beogradu održan je protest na kom su učestvovali studenti i zaposleni na fakultetu, nakon što su ispred same ustanove osvanuli plakati sa uvredljivim porukama na račun troje nastavnika. U pitanju su plakati na kojima se
Objavljeno: 17. 03. 2023. Podeli

Rad­na gru­pa po­ku­ša­va da una­pre­di po­lo­žaj mla­dih na­uč­ni­ka

Ne­za­do­volj­stvo tret­ma­nom ko­ji ima­ju na fa­kul­te­ti­ma u Sr­bi­ji mla­di is­tra­ži­va­či vi­še pu­ta iz­ra­zi­li su pro­te­sti­ma na uli­ca­ma, is­pred Rek­to­ra­ta Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du i Vla­de Sr­bi­je. Naj­vi­še im sme­ta što su ne­ki
Objavljeno: 16. 03. 2023. Podeli

Kandidati za novog predsednika SANU Svetislav Božić i Zoran Knežević

Kandidati za novog predsednika Srpske akademija nauka i umetnosti koje je danas predstavila SANU su kompozitor Svetislav Božić i astronom Zoran Knežević, potvrđeno je Tanjugu u toj ustanovi.
Objavljeno: 15. 03. 2023. Podeli

Univerzitet u Beogradu bogatiji za 19 doktora nauka

Najstariji srpski Univerzitet u Beogradu dobio je 19 doktora nauka, koje je na svečanoj ceremoniji dodele diploma u Kapetan Mišinom zdanju promovisao rektor prof. dr Vladan Đokić. Diplome za prestižno akademsko zvanje dobilo je 15 doktoranada sa Arhitekto