SR EN

Vlada Srbije donela pa ukinula uredbu o naučnim istraživanjima od značaja za odbranu zemlje

Objavljeno: 15. 12. 2021.

Vlada Srbije ukinula je bez obrazloženja Uredbu u oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja, zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

 

Uredba je doneta 9. decembra i trebalo je da stupi na snagu 18. decembra, ali je, po pisanju medija, ukinuta na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Taj podzakonski akt je trebalo da zameni Uredbu skoro istog naziva i sličnog sadržaja iz 1994. godine koja je, između ostalog, izmenjena u delu koji se odnosi na vrste istraživanja tako što je eksplicitno dodato da su istraživanja dozvoljena i u oblasti rudarskog i geološkog inženjerstva, za potrebe istraživanja ruda, mineralnih resursa, fosilnih goriva i prirodnog gasa.

 

„Ovom Uredbom uređuju se oblasti naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje, kao i način i postupak za izdavanje odobrenja državnim organima i pravnim licima za vršenje tih istraživanja, zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica i korišćenje podataka u oblastima od značaja za odbranu zemlje“, navedeno je u Uredbi koja je juče ukinuta.

Naučnim istraživanjima, kako je navedeno u toj Uredbi, smatraju se sistemsko, plansko i objektivno ispitivanje nekog problema primenom naučnih metoda.

Druga istraživanja, u smislu ove uredbe, jesu „svako drugo prikupljanje, obrađivanje i korišćenje podataka u oblastima od značaja za odbranu zemlje, bez obzira na način na koji se ona vrše, kabinetski rad, terenski istraživački rad, laboratorijska ispitivanja, statistička istraživanja, vršenje procena, sprovođenje anketa i ispitivanje javnog mnjenja i slično“.

Prema toj Uredbi „istraživanja od značaja za odbranu zemlje su naučna i druga istraživanja koja se obavljaju na teritoriji Srbije u naučnim i stručnim oblastima prirodno-matematičkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, društvenih i medicinskih nauka.

 

Uredba u okviru tehničko-tehnoloških nauka predviđala je istraživanja u oblasti arhitekture, građevinskog i geodetskog inženjerstva, planiranje, projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju objekata od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije, velikih tehničkih sistema u oblasti telekomunikacija, saobraćaja, energetike, vodosnabdevanja, kao i drugim oblastima od značaja za odbranu zemlje.

Osim toga, Uredba je predviđala i istraživanja u oblasti elektrotehničkog, računarskog, industrijskog, mašinskog, saobraćajnog, tehnološkog i metaluroškog inženjerstva za potrebe razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme i razvoja odbrambenih tehnologija, kao i u oblasti rudarskog i geološkog inženjerstva, za potrebe istraživanja ruda, mineralnih resursa, fosilnih goriva i prirodnog gasa.

U Uredbi iz 1994. godine čije važenje je trebalo da prestane donošenjem nove, navedeno je da državni organi, preduzeća i druga pravna lica koja vrše naučna istraživanja značajna za odbranu zemlje na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) mogu vršiti ta istraživanja zajedno sa stranim licima, ili za potrebe tih lica, ili u saradnji sa stranim licima samo ako su prethodno pribavila odobrenje Saveznog ministarstva za odbranu.

Istraživanja su, kako je navedeno u toj uredbi moguća u oblasti vojnih nauka, nauka o zemlji i okolnom prostoru, vodoprivrede, elektroprivrede, energetike i sirovina, prostornog planiranja i urbanizma, saobraćaja i veza, primene nuklearne nauke i bioloških i društvenih nauka.

Uredba precizira da su istraživanja moguća u oblasti vodoprivrede, elektroprivrede, energetike i sirovina zbog izrade studija regulacije rečnih slivova, za projektovanje izgradnje vodovodnih, meliracionih i regulacionih sistema i objekata za izradu programa razvoja energetike, za projektovanje elektrana i elektrovodova visokog napona, magistralnih naftovoda i gasovoda i objekata za proizvodnju preradu i uskladištenje tečnih goriva i gasova kao i za istraživanja energetskih sirovina.

Ukinuta Uredba je predviđala da državni organi i pravna lica koji nameravaju da zajedno sa stranim licima i pravnim licima osnovanim u Srbiji, čiji je osnivač ili jedan od osnivača lice koje nema državljanstvo Srbije ili strano pravno lice, ili da za potrebe tih lica vrše naučna i druga istraživanja i koriste podatke u oblastima navedenim u Uredbi podnose zahtev za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja i korišćenje podataka.

Oni su, kako je predviđala Uredba, pre stupanja u bilo kakve pregovore i poslovne odnose u obavezi da ocene značaj, doprinos i uticaj istraživanja na odbranu Srbije i da utvrde podatke koji su od interesa za odbranu Srbije, koji se ne mogu saopštavati u toku pregovora drugoj strani, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojima se utvđuje zaštita tajnosti podataka i odrede mere njihove zaštite.

Ukinuta Uredba predviđala je da „ako ministarstvo, nadležno za poslove odbrane utvrdi da vršenje naučnih i drugih istraživanja i korišćenje podataka u istraživanim oblastima ne ugrožava odbranu Srbije i da su preduzete mere zaštite podataka od interesa za odbranu zemlje u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka, donosi rešenje kojim se odobrava vršenje tih istraživanja i korišćenje podataka“.

Opozicioni Pokret za preokret ocenio je da, pošto se Uredba odnosila na rudarstvo i geološko inženjerstvo za potrebe istraživanja ruda, mineralne resurse, fosina goriva i prirodni gasa, ta oblast tretira značajnom za odbranu zemlje i može se proglasiti tajnom, namera Vlade bila da se ti podaci sakriju od očiju javnosti.

„Ova Uredba je uvredljiva za naučnu zajednicu jer je većina istraživanja proglašena od značaja za odbranu zemlje“, ocenio je danas Pokret za preokret.

Nekoliko nevladinih organizacija ocenilo je danas da je način donošenja i ukidanja Uredbe u oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje pokazatelj stanja demokratije u Srbiji.

„Ukidanjem Uredbe bi se gotovo potpuno onemogućila nezavisna istraživanja u različitim oblastima… To znači da bi Vlada mogla da uskrati saglasnost za sprovođenje istraživanja koja se vrše u ovim oblastima u saradnji sa stranim subjektima ukoliko svojevoljno proceni da ugrožavaju odbranu zemlje, čime se otvara mogućnost zloupotreba i sprečava se slobodno i nezavisno istraživanje i informisanje javnosti“, navedeno je u njihovom saopštenju.

Potpisnice tog saopštenja su Astra, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, CRTA, Građanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava i Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi.

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/vlada-srbije-donela-pa-ukinula-uredbu-o-naucnim-istrazivanjima-od-znacaja-za-odbranu-zemlje/

Dodajte komentar