SR EN

Usvojeno 17 amandmana na Predlog zakona o visokim obrazovanju

Objavljeno: 26. 09. 2017.

Odbor Skupštine Srbije za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo usvojio je danas 17 amandmana od podnetih 326 na Predlog zakona o visokom obrazovanju, od kojih je šest na koje je Vlada Srbije dala saglasnost.

Predsednik Odbora Muamer Zukorlić je rekao da je i Odbor podneo 11 amandmana na predlog zakona, a neki od njih se tiču Nacionalnog saveta za visokoobrazovanje, odnosno toga ko će predlagati članove tog saveta.

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da su za Ministarstvo prihvatljivi amandmani koje je predložio nadležni odbor.

Predlogom zakona o visokom obrazovanju akreditacije fakulteta obavljaće Nacionalno telo za akreditaciju, biće doneti novi standardi i uveden postupak žalbe.

Biće formiran Savet poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, koji će predstavljati "vezu visokog obrazovanja i privrede".

Prema predlogu zakona, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta biće 48 ESP bodova.

U načelnoj raspravi je istaknuto da Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa.

Predsednik Odbora Muamer Zukorlić nije želeo da odgovara na pitanja poslanika Dosta je bilo Dušana Pavlovića o univerzitetu u Novom Pazaru jer je konstatovao "da je cilj tih pitanja da se dovedem u poziciju da sa pozicije Odbora branim taj univerzitet, pa ću se ustegnuti".

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na koji su podneta 904 amandmana treba da predstavlja krovni prosvetni zakon, kojim se daje veća autonomija ustanovama u obrazovanju, što podrazumeva pedagošku autonomiju u donošenju odluka o delu školskog programa, organizaciji rada i kalendaru, naveo je predlagač u načelnoj raspravi o predlogu zakona.

Predlogom zakona se uvode i novine u sistemu upravljanja i rukovođenja ustanovama, direktori će biti birani isključivo na osnovu kompetencija, uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost, sigurniji radno-pravni status, a u penziju odlaziti sa 65 godina.

Predlogom je predviđeno donošenje Nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa.

Kako se navodi, predlogom je proširena odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitno i vaspitno-disciplinske mere, društveno koristan i humanitarni rad.

Tim zakonom propisana je i odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja.

U toku je rasprava o amandmanima na Predlog zakona o visokom obrazovanju i tih amandmana ima 326.  

http://www.danas.rs/politika.56.html?news_id=357424&title=Usvojeno+17+amandmana+na+Predlog+zakona+o+visokim+obrazovanju

Dodajte komentar