SR EN

ODMARALIŠTE KAO BAZA NAUČNIKA: Prvi naučnoistraživački centar u Vojvodini biće osnovan na Vršačkim planinama

Objavljeno: 03. 11. 2021.

NAPUŠTENI i zapušteni objekat tzv. SUP-ovog odmarališta na Vršačkim planinama, koji je do pre tri decenije služio za odmor i rekreaciju jugoslovenske policije i drugih radnika javne bezbednosti, u toku iduće godine će konačno biti obnovljen i priveden novoj nameni.

Lokalna samouprava planira da tu osnuje prvi naučnoistraživački centar u Vojvodini, koji će prevashodno koristiti studenti i profesori Geografskog fakulteta iz Beograda.

Ideja je da nekada impozantno zdanje, koje je danas potpuno devastirano - bez stolarije i instalacija, sa zidovima ižvrljanim grafitima - bude isključivo objekat edukativnog karaktera, sa smeštajem internatskog tipa, u kom bi po beneficiranim uslovima boravile grupe od po 20-30 studenata. Trenutno se rešavaju imovinsko-pravni odnosi, budući da je vlasnik objekta država, a da pravo korišćenja ima MUP Srbije. Tek nakon toga će započeti izrada projekta revitalizacije i kapitalni radovi.

- Podneli smo zahtev da se vlasništvo sa države prebaci na Grad Vršac, a kasnije na upravljanje našem preduzeću, kao upravljaču zaštićenog područja Vršačke planine. Taj proces je u završnoj fazi, tako da bismo već na proleće mogli da krenemo sa prvim građevinskim radovima - najavljuje Jovan Knežević, direktor JKP "2. oktobar".

Budući naučnoistraživački centar imaće višestruke koristi i za samu lokalnu zajednicu i za studente, koji će u prelepom šumovitom ambijentu, koji se nalazi blizu Beograda, imati odgovarajuću bazu za izvođenje praktične nastave.

- Vršac prepoznajemo kao specifično mesto, koje pruža raznolike mogućnosti za istraživanja naših studenata, od divne i zaštićene prirode, preko specifične demografske strukture do blizine granice sa EU. Stručne studije, koje tu budemo uradili, ponudićemo Gradu i komunalnom preduzeću na korišćenje - ističe prof. Velimir Šećerov, dekan Geografskog fakulteta u Beogradu, čiji studenti, inače, već deset godina u Vršcu sprovode praksu.

VAŽNOST ovog projekta prepoznao je i Beogradski univerzitet. Oni su ponudili resurse u izradi projektne dokumentacije.

- Vršačke planine imaju veliki i nedovoljno istraženi potencijal, a studenti prirodnih i društveno-humanističkih nauka, kao i šumarskog i geografskog fakulteta mogu da doprinesu upoznavanju ovog prostora i predstavljanja javnosti - poručio je Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu.

https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1051098/odmaraliste-kao-baza-naucnika-prvi-naucnoistrazivacki-centar-vojvodini-bice-osnovan-vrsackim-planinama

Dodajte komentar