SR EN

Mlada naučnica dobitnica Danubius Young Scientist Award 2022

Objavljeno: 27. 11. 2022.

Dr Zorana Miletić, naučna saradnica Univerziteta u Beogradu - Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković", dobila je Danubius Young Scientist Award 2022. Nagrada joj je uručena na godišnjem zasedanju Dunavske rektorske konferencije održanom 10. novembra u Mariboru. Nagrada Danubius Young Scientist Award dodeljena je po deveti put sa ciljem da se istakne naučni rad i talenat mladih istraživača, poveća vidljivost naučne zajednice regiona, kao i da se podstaknu mladi naučnici da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavski region.

Dodeljeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika odnosno naučnicu iz svake zemlje članice Evropske strategije za Dunavski region. Dr Zorana Miletić je nagradu dobila za svoju doktorsku disertaciju "Sadržaj potencijalno toksičnih elemenata u odabranim drvenastim vrstama kao bioindikatorima zagađenja obalne zone reke Save", a međunarodni žiri je prepoznao važnost ovog istraživanja za ceo Dunavski region, kao i njegovu primenljivost u praksi.

http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2023

Dodajte komentar