SR EN

Lekari traže izmene Nacrta zakona o visokom obrazovanju

Objavljeno: 28. 09. 2017.

Lekarska komora Srbije predložila je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije izmene Nacrta zakona o visokom obrazovanju, ocenjujući da su iz njega izostavljene odredbe koje bi regulisale i prepoznale specifičnosti obrazovanja i načina školovanja lekara.

Kako se navodi u saopštenju Lekarske komore Srbije, predloženim zakonskim rešenjem se dolazi u situaciju da lekari nemaju prepoznatih šest godina osnovnih studija (dve godine više od ostalih fakulteta), četiri do šest godina specijalizacije, jednu godinu subspecijalizacije.

Sve navedeno školovanje se obavlja u okviru prosvetnih ustanova (fakulteta), tako da bi prepoznavanje ovog načina obrazovanja moralo naći mesto i u zakonu, ocenjuje se u saopštenju.

U zvaničnom dopisu koji je tim povodom upućen resornom ministarstvu, predlaže se između ostalog, da se u Nacrt zakona (član 39.) unesu integrisane studije sa 360 ESPB bodova, što se odnosi na doktore medicine.

Takođe, i da se dodaju i odredbe koje će na odgovarajući način zakonski odrediti specijalističke, odnosno subspecijalističke studije, kroz dodeljivanje odgovarajućeg broja ESPB bodova kao i prepoznavanje titule "primarijus".

Lekarska komora Srbije, takođe, smatra da uloga strukovnih i profesionalnih udruženja u Nacrtu zakona o visokom obrazovanju nije prepoznata na adekvatan način, pa je zato u dopisu predložila i izmene određenih članova zakona sa ciljem da se omogući da strukovna i profesionalna udruženja, kakva su komore zdravstvenih radnika, inženjerska i druge komore budu prepoznate kao činilac koji, u zakonom predviđenim slučajevima, može da bude uključen u ovu regulativu.

Udruženja koja su navedena, zbog specifičnosti posla, evidencija koje vode i statističkih podataka kojima raspolažu, mogu da doprinesu vođenju proaktivne nacionalne politike kada je u pitanju visoko obrazovanje.

Takođe, s obzirom na to da se Srbija suočava sa problemima u pogledu rešavanja pitanja priznavanja stranih visokoškolskih isprava, studijskih programa, specijalizacija i subspecijalizacija, strukovne komore bi u toj sferi mogle da pruže značajnu podršku.

Lekarska komora Srbije je posebnim dopisom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja skrenula pažnju na propuste Pravilnika o specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Komora smatra da je izmenama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika potrebno unifikovati postojeće nazive specijalističkih zvanja lekara, napominje se u saopštenju.

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/lekari-traze-izmene-nacrta-zakona-o-visokom-obrazovanju/pfdck62

 

Dodajte komentar