SR EN

Kopiral-prilepil, a še naprej specialist

Objavljeno: 26. 09. 2017.

Ekonomska fakulteta ni odvzela naziva Andreju Ribiču

Senat ljubljanske ekonomske fakultete (EF) je odločil, da direktorju Elektra Ljubljana Andreju Ribiču ne bodo odvzeli specialističnega naziva. Januarja letos je TV Slovenija razkrila, da je Ribičeva specialistična naloga dobeseden prepis celotne Istrabenz-Gorenjeve poslovne študije o proizvodnji lesne biomase v Bihaću.

"Senatorji so na podlagi dokumentacije, mnenj treh članov komisije za presojo odvzema naziva in opravljene ustne obravnave na senatu Ekonomske fakultete v Ljubljani odločili, da niso izpolnjeni pogoji za odvzem naziva, zato se mag. Andreju Ribiču naslov specialist ne odvzame. S tem se postopek odvzema zaključi," so za TV Slovenija odgovorili na Ekonomski fakulteti, ki jo vodi dekanja Metka Tekavčič.

Ribič do položaja, ki ga zaseda, prišel s prepisovanjem
Na položaj predsednika uprave Elektra Ljubljane je Ribiča izstrelilo marca 2010. Sprva diplomirani inženir elektrotehnike to ne bi mogel postati, statut družbe namreč zahteva sedmo stopnjo izobrazbe. Zato Ribič na ljubljanski ekonomski fakulteti prej spiše specialistično delo in ga ustrezno nadgradi.


Toda kako? Tako da dobesedno prepiše zaupno študijo o projektu Bihać - analizo Istrabenz-Gorenjevega projekta proizvodnje biomase v Bosni na primeru briketov iz leta 2006 - in jo predstavi kot svoje specialistično delo. Prepisano je tako rekoč vse: isti naslovi, mednaslovi, sosledje. Vsaka naslednja stran enako, in tako rekoč do konca. Dobesedno prepisane so cele strani, zemljevidi in tabele. Z vejicami, pikami in oklepaji vred. Od poslovne ideje prek opisa projekta, lokacije, izvedbe, faze, finančne analize, analize tveganja. Kopiraj, prilepi. Ribič ni zmogel sam niti zaključka. Deli stavkov so popolnoma enaki kot v študiji.

Ribič študije nikjer ne citira, ne v tekstu ne med viri v seznamu literature. Prav tako nikjer niso omenjeni trije avtorji projekta. Ribič v uvodu svoje naloge omeni le, da bo predstavil poslovno idejo in njeno umestitev v projekt podjetja Istrabenz-Gorenje in pod tabelami napiše "interni podatki".

Aktivno sodeloval?
Na naša takratna vprašanja, zakaj je študijo prepisal in jo predstavil kot svojo, je Ribič razložil, da je pri njej aktivno sodeloval, zato ni videl razloga, da bi obračal stavke. Eden od treh avtorjev se njegove aktivnosti sicer ne spomni.

Zakaj ni navajal ne študije ne avtorjev ali pa omenil sebe? Ker je projekt interni dokument, ne znanstveno delo, citiranje ni potrebno, je takrat pojasnjeval Ribič. Matično podjetje pa mu tega menda ni niti dovolilo. Ribič je bil sicer takrat visoko v skupini Istrabenz-Gorenje. Njegova mentorica pa je po njegovih besedah soglašala o takem načinu priprave naloge in z vsebino.

Ker je Ribič ohranil specialistični naziv, se mu ni treba bati niti za magistrski naziv, saj je njegov znanstveni magisterij temeljil prav na (prepisanem) specialističnem delu. Ribič je na službeni poti, z današnjim sklepom senata EF še ni seznanjen in ga, kot pravi, zato ne more komentirati.

Radi bi brali vsebino
Na EF smo naslovili vprašanja o tem, kdo so bili trije poročevalci, ki jih je imenoval senat fakultete, da pripravijo neodvisna strokovna mnenja, kakšna je vsebina teh mnenj, na kaj so torej oprli odločitev, kdo še je bil v komisiji, ki je odločala o Ribičevi nalogi in nazivu, ali je/je bil Elektro Ljubljana med sponzorji/donatorji Ekonomske fakultete. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.

http://www.rtvslo.si/slovenija/kopiral-prilepil-a-se-naprej-specialist/433587

Dodajte komentar