SR EN

Fakulteti iz Sombora i Osijeka ozvaničili saradnju

Objavljeno: 05. 12. 2022.

Unapređenje kvaliteta obrazovanja i saradnje sa ciljem razmene studenstkog i nastavnog kadra fakulteta iz Osijeka i Sombora verifikovano je potpsivanjem sporazuma dve visokoobrazovne ustanove. Fakulteti su se potpisanim ugovorom obavezali na stvaranje potrebnih pretpostavki za zajedničku afirmaciju i razvoj obe visokoobrazovne ustanove na svim poljima.

Pedagoški fakultet u Somboru i Fakultetza odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka potpisali su ugovor o budućoj saradnjina polju studentske razmene, nastave i nauke. Između ostalog, cilj je prekogranična realizacija naučno - istraživačkih projekata, kao i obostrana edukacija nastavnog osoblja.

“Sombor je naš prijateljski grad koji se nalazi na udaljenosti od nas samo oko stotinjak kilometara, pa nam je i blizu za dalju saradnju. Imali smo do sada dobre primere saradnje kada je naša bibliotekarka bila na erazmusu i donela prelepe utiske sa fakulteta u Somboru i uopšte iz ove sredine”, kaže prof. dr Emnina Berbić Kolar, Fakultetza odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

“Budući da se bavimo obrazovanjem ljudi, koji su pre svega čovekoljubivi, dakle pedagoga u smislu prosvetnih radnika, učitelja i vaspitača, namera je da to bude vrsta mosta saradnje između dva naroda, dva fakuletta i dve države kako bi se čovekoljublje istaklo kao najveća vrednost odgoja i vaspitanja dece”, dodaje prof. dr Saša Marković, dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu.

“Mislim da je to jedna prijateljska poveznica, kada ste sa nekim blizu lako je i sarađivati. Nemamo prepreka, niti intelektualnih, a ni jezičkih”, kaže prof. dr Emina Berbić Kolar, Fakultetza odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.

"I naša Pokrajinska vlada, kao i resorni sekretarijat razvija priču o prekograničnoj saradnji. Naša namera je da tu pronađemo sebe, a verujem da se i kod njih pospešuju ti oblici saradnje”, dodaje dekan Marković.

Aktivna saradnja dve visokoobrazovne ustanove iz dve susedne države kažu da će unaprediti kvalitet rada sa ciljem razvijanja savremenog obrazovnog života kako sadašnjih tako i budućih studenata.

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/fakulteti-iz-sombora-i-osijeka-ozvanicili-saradnju_1396745.html

Dodajte komentar