SR EN

SHOP

Proizvodi

Uskoro široka paleta proizvoda pogodnih za razne akademske prilike: master, doktorat, unapređenja u viša zvanja, konferencije, pro...

NARUČI cena:10 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Proizvodi

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Proizvodi

Uskoro široka paleta proizvoda pogodnih za razne akademske prilike: master, doktorat, unapređenja u viša zvanja, konferencije, projekte, za profesore, itd.

Osmišljavanje i izrada NEWSLETTERA

Osmišljavanje i elektronska izrada newslettera Vašeg projekte, organizacije, događaja, časopisa, itd. u obimu do 8 sekcija (do 3 stra...

NARUČI cena:250 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Osmišljavanje i izrada NEWSLETTERA

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Osmišljavanje i izrada NEWSLETTERA

Osmišljavanje i elektronska izrada newslettera Vašeg projekte, organizacije, događaja, časopisa, itd. u obimu do 8 sekcija (do 3 strane A4 formata). Pripremamo sadržaj na bazi materijala koje nam dostavite i dizajniramo Vaš newsletter. Moguće verzije: SR/HR/BS/SI/EN

Osmišljavanje i izrada PROMO MATERIJALA

Osmišljavanje i elektronska izrada promotivnog materijala Vašeg projekte, organizacije, događaja, časopisa, itd. Izrada: postera, tem...

NARUČI cena:100 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Osmišljavanje i izrada PROMO MATERIJALA

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Osmišljavanje i izrada PROMO MATERIJALA

Osmišljavanje i elektronska izrada promotivnog materijala Vašeg projekte, organizacije, događaja, časopisa, itd. Izrada: postera, templejta za prezentacije, roll-upova, bookmarka, flajera, brošura, fascikli, itd. Moguće verzije: SR/HR/BS/SI/EN. Moguća i štampa svih navedenih materijala. Cene variraju u zavisnosti od proizvoda.

Pismeni prevod sa BS/HR/SR na EN ili SI i obrnuto

Cena prevoda data je po stranici (1800 karaktera uključujući i razmake). Za stručne tekstove iz pojedinih oblasti sa specifičnom terminol...

NARUČI cena:12 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Pismeni prevod sa BS/HR/SR na EN ili SI i obrnuto

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Pismeni prevod sa BS/HR/SR na EN ili SI i obrnuto

Cena prevoda data je po stranici (1800 karaktera uključujući i razmake). Za stručne tekstove iz pojedinih oblasti sa specifičnom terminologijom molimo Vas da nam pošaljete direktan upit. Prevod vrše diplomirani filolozi Centra Top Class sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju i lekturi naučnih radova, časopisa i drugih stručnih publikacija.

Lektura (proofreading) teksta na engleskom

Cena lekture data je po stranici (1800 karaktera uključujući i razmake). Za stručne tekstove iz pojedinih oblasti sa specifičnom terminol...

NARUČI cena:7 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Lektura (proofreading) teksta na engleskom

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Lektura (proofreading) teksta na engleskom

Cena lekture data je po stranici (1800 karaktera uključujući i razmake). Za stručne tekstove iz pojedinih oblasti sa specifičnom terminologijom molimo Vas da nam pošaljete direktan upit. Prevod vrše diplomirani filolozi Centra Top Class sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju i lekturi naučnih radova, časopisa i drugih stručnih publikacija.

Usmeni prevod sa BS/HR/SR na EN ili SI i obrnuto

Cena je data po satu. Prevod vrše diplomirani filolozi Centra Top Class, akreditovani za simultano i konsekutivno prevođenje i sa dugog...

NARUČI cena:50 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Usmeni prevod sa BS/HR/SR na EN ili SI i obrnuto

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Usmeni prevod sa BS/HR/SR na EN ili SI i obrnuto

Cena je data po satu. Prevod vrše diplomirani filolozi Centra Top Class, akreditovani za simultano i konsekutivno prevođenje i sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju opštih i naučnih skupova. Za potrebe celodnevnog prevođenja, molimo Vas da nam se obratite direktno, radi dogovora o uslovima i popustima za predmetnu uslugu.

Prevod i oprema za događaje

Usmeni prevod (SR na EN i obrnuto) događaja i tehničko rešenje sale sa opremom. Usluga dostupna na teritoriji Srbije. Molimo Vas da nam dire...

NARUČI cena:300 €

Podaci za fakturisanje za proizvod Prevod i oprema za događaje

Na cenu proizvoda dodaju se troškovi isporuke.
Nastavite kupovinu klikom na sledeći željeni proizvod. Hvala na kupovini!

Prevod i oprema za događaje

Usmeni prevod (SR na EN i obrnuto) događaja i tehničko rešenje sale sa opremom. Usluga dostupna na teritoriji Srbije. Molimo Vas da nam direktno uputite upit, kako bismo Vam kreirali ponudu (uključujući i cenu) u skladu sa Vašim individualnim zahtevima i potrebama.