SR EN

Transplantacija bubrega - predavanje

Objavljeno: 07. 09. 2017.

Učestvuju: puk. prof. dr Đoko Maksić, asist. dr Mirjana Laušević, dr Sonja Bajčetić i prim. dr Ljubinko Todorović. Mala sala, petak 8. septembar 2017, u 18 sati
 
Presađivanje (transplantacija) bubrega primenjuje se kod bolesnika s hronično uznapredovanom slabošću bubrega.
 
Transplantacija bubrega se smatra najboljim tretmanom za sve pacijente sa bubrežnom slabošću jer su kvalitet života i preživljavanje često bolji nego kod ljudi tretiranih dijalizom. Bubreg može da se dobije od živog srodnika, žive osobe sa kojom pacijent nije u krvnom srodstvu ili od preminule osobe (kadaverski donor). Organi živog donora funkcionišu bolje i duže nego kada potiču od preminulih donora.
 
U celom svetu postoji problem nedostatka bubrega kao i drugih organa za transplantaciju. U Srbiji je taj problem posebno  izražen zbog čega su  liste čekanja veoma velike.
 
Evropski dan donacije organa obeležava se svake godine sa ciljem upoznavanja javnosti  sa dostignućima transplantacijske medicine i važnošću odluke o darivanju organa posle smrti. Ovaj program realizuje se u saradnji sa Savezom organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije