SR EN

Vebinari Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Objavljeno: 12. 04. 2022.

Vebinari Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Predstavljanje rezultata istraživanja u okviru strateškog projekta Epidemija. Pravo. Društvo

PROGRAM


13. APRIL 2022. (17.00-18.30)
Istorijski pogled na epidemiju
Moderator: Goran Dajović
https://ppma.webex.com/meet/gorand
• Nina Kršljanin, Legal measures on vaccination against smallpox in the Principality of Serbia in the 1830s- 1840s
• Valentina Cvetković Đorđević, Epidemija tifusa u Srbiji 1915. godine
• Miloš Zdravković, Zaštita zdravlja stanovništva kao bitna funkcija države – iskustvo stvaranja Druge Jugoslavije
Diskusija

20. APRIL 2022. (17.00-18.00)
Zdravstvene mere u doba pandemije
Moderator: Dobrosav Milovanović
https://ppma.webex.com/meet/bata
• Danilo Vuković, Zašto nosimo maske? Poštovanje društvenih i zakonskih normi u uslovima
• Jovana Blešić, Svetska zdravstvena organizacija – (ne)dostižni ideal?
Diskusija

27. APRIL 2022. (17.00-18.00)
Zaštita potrošača u digitalnom okruženju
Moderatorka: Maja Lukić Radović
https://ppma.webex.com/meet/maja.lukic
• Nenad Tešić, Biti ili ne biti – da li je digitalna transformacija u vreme pandemije Covid-a 19 spas za potrošače, ili ih, u kontekstu nove realnosti na tržištu, čini naročito ranjivim?
• Ana Odorović, (Obavezujući) signali kod onlajn kupovine: komentari i rejtinzi potrošača i „influensera“
Diskusija

10. MAJ 2022. (17.00 - 18.00)
Obrazovanje u digitalno doba
Moderator: Goran Dajović
https://ppma.webex.com/meet/gorand
• Novak Vujičić, Onlajn nastava u doba pandemije izazvane virusom COVID-19: autorskopravni aspekti
• Vladimir Pavić,Od Oktobra 2 do Kovida-19 – hronika izlaženja u susret
Diskusija
 

24. MAJ 2022. (17.00-19.00)
Rodna ravnopravnost u doba pandemije
Moderatorka: Ivana Krstić
https://ppma.webex.com/meet/ikrstic
• Dragica Vujadinović, Produbljivanje jaza između proklamovane rodne ravnopravnosti i realnog stanja u doba pandemije
• Jasminka Hasanbegović, Epidemija COVID-19, pravo i društvo u Srbiji iz ugla rodne (ne)ravnopravnosti
• Jovana Rajić Čalić, Osetljive grupe žena i pandemija
• Mina Kuzminac, Položaj zaposlenih sa porodičnim dužnostima u toku epidemije Covid-19
• Aleksandra Andrejić, Rodna perspektiva uticaja COVID-19 na radna prava
Diskusija