SR EN

NAJNOVIJE SA BLOGA

Nevena Kulić
Objavljeno: 24. 10. 2017. Podeli

“S kim si, takav si” – ima li balkanski model istraživačkog rada društvo?

Prva i osnovna karakteristika naučne karijere posle doktorata u evropskom kontekstu je nesigurnost posla, stalna promena pozicija i zvanja, konstantan pritisak da se objavi što više radova i internacionalizacija istraživačke karijere. Evropski model dodatno je specifičan zbog racionalizacije kadrova, ukidanja državnog finansiranja univerziteta, privatizacije obrazovanja i dominacije timskih projekata finansiranih od strane Evropske komisije i nacionalnih istrazivackih agencija. Balkanski model akademske karijere, sa druge strane, doživeo je malo promena: tipično uzlazna karijera započinje se na instituciji na kojoj se doktorira, favorizujući interno tržište kandidata, fokus je i dalje većinski na nastavi i eventualno na primenjenim istraživanjima za internacionalne organizacije, dok je redak naučno-istraživački rad.
Tanja Latić
Objavljeno: 24. 10. 2017. Podeli

Part-tajm akademija kao epidemija

Najbolji pokazatelj dugoročne strategije jedne institucije jeste njegovanje sopstvenog kadra. Tako nakon više od decenije postojanja fakultet još uvijek nema predavačkog kadra iz svojih redova. Studenti se zadržavaju svega godinu, dvije kao demonstratori ili pomoćni asisitenti, a i to su pojedinačni slučajevi. S druge strane, temelji na ovoj instituciji su zaista bili postavljeni kako treba, a tehnički preduslovi za kvalitetnu nastavu su bili više nego dobri.
Mićo Tatalović
Objavljeno: 02. 10. 2017. Podeli

Znanstveno novinarstvo svjetske kvalitete postoji i na Balkanu

Iako je istina da nemamo mnogo znanstvenih novinara u Hrvatskoj i u široj regiji, ovakav negativan stav je ustvari ipak posljedica neinformiranosti. Kao glavne probleme u hrvatskoj akademskoj zajednici Rudež ističe korupciju, nepotizam, klijentelizam pa čak i kriminal. “Iskreno, ima dana kada mi se čini da pratim crnu kroniku, a ne akademsku zajednicu,” rekla je za portal Čuda Prirode.
Steve Quarrie
Objavljeno: 20. 09. 2017. Podeli

"If I were you, I wouldn't be starting from here!"

Since moving out to the West Balkans, all too often I found myself reading/refereeing scientific manuscripts that had fog in both bars. You can't write a good quality scientific manuscript if the research that led to it was not good quality. You also can't write a convincing manuscript if you don't use logic to develop your story.
Igor Spiroski
Objavljeno: 13. 09. 2017. Podeli

Долгиот пат од неука до наука

Истражувањето и науката не се високо рангирани во приоритетите на државата во Република Македонија (РМ). Буџетот кој се издвојува за истражување и развој, изразен како процент од бруто домашниот производ (БДП) изнесува околу 0,4%, што е минимален процент споредено со буџетот кој се издвојува во земји со слични карактеристики како Македонија, како што е на пример Словенија, каде издвојувањата за таа намена се околу 2,4%. Да не ги земаме предвид високо развиените земји кои силно се потпираат на науката и истражувањето во нивниот севкупен развој, кај кои издвојувањата се над 3% (Израел, Шведска, Финска...).