SR EN

BLOG

Za društvene nauke nema mesta u modernom svetu, a ima li posledica toga?

Objavljeno: 25. 06. 2020. Autor: Jelena Filipović

 

Kratak pregled informacija sa sajta Fonda za nauku Republike Srbije:

1. U okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku će tokom naredne dve godine finansirati 59 projekata u ukupnom iznosu od 8.964.163,42 evra.

Ukupno je 59 projekata odobreno za finansiranje, od čega je:

 • 26 iz oblasti prirodno-matematičkih nauka sa ukupnim budžetom od 3.975.707,57 evra,
 • 10 iz tehničko-tehnoloških nauka sa ukupnim budžetom od 1.705.338,15 evra,
 • 8 iz medicinskih nauka sa ukupnim budžetom od 1.357.705,36 evra,
 • 9 iz biotehničkih sa ukupnim budžetom od 1.219.414,51 evra i
 • 6 iz društvenih i humanističkih sa ukupnim budžetom od 705.997,83 evra.

http://fondzanauku.gov.rs/2020/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%98%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

2. U okviru prvog javnog poziva Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku će finansirati 92 projekta u ukupnom iznosu od 797.591,70 evra. Trajanje projekata je do godinu dana, a maksimalni iznos pojedinačnih projekata je u vrednosti do 10.000,00 evra.

Od 92 projekta koji su odobreni za finansiranje:

 • 31 projekat je iz oblasti prirodno-matematičkih nauka,
 • 27 iz tehničko-tehnoloških nauka,
 • 22 iz medicinskih nauka,
 • 5 iz biotehničkih nauka i
 • 7 iz društvenih i humanističkih nauka.

http://fondzanauku.gov.rs/2020/05/program-saradnje-srpske-nauke-sa-dijasporom-konacna-lista-projekata-odobrenih-za-finansiranje/

Možda društveno-ekonomske nauke nisu zainteresovane za prijave?

3. Javni poziv Fonda za nauku za podnošenje predloga naučnoistraživačkih projekata u okviru “Specijalnog programa istraživanja COVID-19” zvanično je zatvoren.

 • Iz oblasti biomedicine podneto je 60 projekata,
 • iz biomedicinskog inženjerstva i informacionih tehnologija – 21,
 • iz oblasti ekonomskih, socioloških, psiholoških istraživanja i upravljanja složenim sistemima – 44,
 • a iz ostalih oblasti – 3 projekta.

http://fondzanauku.gov.rs/2020/06/zatvoren-poziv-za-specijalni-program-istrazivanja-covid19/

4. Programi koji su specijalno namenjeni prirodnim i tehničkim naukama (npr. Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije) ne mogu se u ovom kontekstu razmatrati, ali se može primetiti da za sada sličnih programa koji bi ciljali samo društvene nauke, još nema.

Dodajte komentar