SR EN

BLOG

Tehničari vladaju tehnikom dobijanja projekata Ministarstva

Objavljeno: 13. 08. 2019. Autor: Jelena Filipović

Juče je objavljena preliminarna rang lista programa „Razvoj visokog obrazovanja“ koji raspisuje i finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/p-rang-lista.pdf). Iako bi se moglo igrati rečima na razne načine u daljem komentaru, iz liste se vidi da se mnogo više preferiraju brojevi, pa hajde onda, da pogledamo iste.

Od 40 (preliminarno) odobrenih projekata, samo je 1 (slovima: jedan) sa fakulteta iz oblasti društvenih nauka.

Iz oblasti medicinskih nauka: nijedan (brojem: 0).

 

Struktura odobrenih projekata po fakultetima:

 

Preliminarna lista pokazuje:

 • Četvrtina odobrenih projekata (10 od 40) je sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 15% odobrenih projekata (6 od 40) je sa Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • 10% odobrenih projekata (4 od 40) je sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

 

Sve u svemu, polovina (preliminarno) odobrenih projekata dolazi samo sa tri fakulteta – sva tri iz oblasti tehničkih nauka.

 

Vidimo i da iako je izostala diversifikacija po naučnim disciplinama, geografska nije (sa izuzetkom Novog Sada).

 

Za koga je konkurs bio raspisan? Najpouzdanije je da navedemo tekst samog Poziva (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/Javni-konkurs-2019.pdf):

 

„Predmet javnog konkursa je finansiranje od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) projekata za podršku visokoškolskim ustanovama u razvoju novih i inoviranju postojećih predmeta u okviru akreditovanih studijskih programa, koji treba da doprinesu ostvarenju programskih ciljeva Ministarstva:

1) unaprediti kompetencije nastavnika i saradnika za izvođenje nastave;

2) razvijanje novih i inoviranje postojećih studijskih programa koji prate potrebe tržišta rada;

3) unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata;

4) razvijanje preduzetničkih veština studenata i unapređenje saradnje visokoškolskih ustanova sa privredom i drugim zainteresovanim akterima u lokalnoj zajednici;

5) povećanje upotrebe informacionih tehnologija u nastavi i procesu učenja.“

 

Jedno od tumačenja moglo bi biti da tehnički fakulteti zaostaju za ostalim fakultetima u upotrebi IT u nastavi i procesu učenja, pa da im treba omogućiti da taj jaz premoste. Možda se i njihovi studenti slabije od ostalih snalaze na tržištu, pa im treba pomoći da razviju preduzetničke kompetencije i tako sustignu svoje vršnjake koji mnogo bolje vladaju veštinama samozapošljivosti. Najlošije tumačenje bi bilo da tehnički fakulteti (a najviše tri sa najvećim brojem osvojenih projekata) imaju najveće „izazove“ od svih sa kvalitetom kompetencija nastavnika, studijskih programa ili obrazovnim uslovima.

Ipak, sumnja da nije sve do vrste nauke, javila se skoro na drugom konkursu – javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje onom koji je raspisala pokrajina. Tu se zapitalo kako je moguće da članovi komisije odobre projekte i dodele novac upravo svojim kolegama iz istih institucija? (http://www.academlink.com/vesti/na-konkursu-u-pokrajini-novac-podelili-svojim-kolegama).

Najmerodavnije tumačenje izaberite sami, pa možete da ga se setite kad sledeći put odlučite da uložite vreme i napor u pisanje projekta po nacionalnom pozivu.

Jelena Filipović,

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

7 komentara

Dodajte komentar

 • Znate li onaj vic kada Bog kaže - Pa uplati već jednom tiket, čoveku kojiga non-stop moli da dobije premiju. Da li ste pogledali odakle su došle prijave na konkurs pre nego što ste napisali ovakav kritički komentar. Da ste prebrojali mogli ste videti da 9 od 10 prijava dolazi sa tehničkih fakulteta pa je nekako i logično da dobiju najviše.
  Prepopučujem (3) Ne prepopučujem (1)
 • ETF jeste dobio 10 projekata ali im je još 20 ostalo ispod crte. Znači jedan fakultet je predao 30 prijava, a to vam je duplo više nego svi netehnički fakulteti zajedno. Društvenjaci bi izgleda da dobiju projekte bez prijave, nemaju vremena da pišu.
  Prepopučujem (3) Ne prepopučujem (1)
 • Predlazem da se na listu "proguraju" oni profesori, koji prema izvestajima Drzavne revizorske institucije imaju mesecna primanja 4000 eura.
  Prepopučujem (4) Ne prepopučujem (1)
 • Sigurna sam kad bi objavili kolika su primanja na Ekonomskom fakultetu, a kolika su na Elektrotehnickom fakultetu i jos nekim fakultetima Univerziteta u Beogradu postalo jasno zasto se neki trude vise.
  Prepopučujem (4) Ne prepopučujem (1)
 • Zalosno. Moje prosvetljenje nakon x aplikacija u nasoj zemlji, shvatih upravo to, da ne gubim dragoceno vreme. Ipak boli...
  Prepopučujem (4) Ne prepopučujem (1)
 • Zaboravili ste da kopirate sledecu recenicu koja pruza dodatna objasnjenja: Посебно ћe се ценити и допринос пројеката реализацији Владиног акционог планаза унапређење ИТ сектора.
  Prepopučujem (9) Ne prepopučujem (1)
 • Hvala za ovaj blog! Ko su gospoda koja evaluiraju na ovakav način?! Od 40 izabranih 2 društvena, a i to vezano za "informatiku"!
  Prepopučujem (5) Ne prepopučujem (2)